Tattoo-Portfolio von garczynart bei INKsearch
garczynart artist avatar
garczynart

Tattoo Artist

Jelenia Góra, Poland

Spricht folgende Sprachen

EnglishPolish

Über den Benutzer

Jako tatuażysta pracuję od 2018, wcześniej trakotowałam to jako hobby, Dobrze czuję się w : skatch, dotwork, tatuaż graficzny, gray wash, whipshaiding lubię połączenia różnych styli, duże odważne prace, kolaże na ciele, dużo ABSTRaKCJI:) Studio w którym obecnie działam paradogsart w mieście Jelenia Góra - Wojska Polskiego 27. Goscinnie bywam w - La Familia Tattoo Shop w Poznaniu - Półwiejska 27 Ukończyłam projektowanie wnętrz / rysunek W wolnej chwili tańczę, działam społecznie i znów tańczę:) Przy tworzeniu nowych szkiców inspirują mnie ludzie, których znam i których spotykam, coś co mnie akurat zainteresuje, przyroda. Nie mam określonego tematu, najczęściej działam jako koparka bitcoinów :) - czyli rozwiązuje problemy graficzne. Rozmawiam, czuję i przekładam wizję wojownika (zainteresowanego ozdabianiem ciała) na skórę. Jestem otwarta na artystyczne eksperymenty, próbuję czegoś nowego, jakieś niepowtarzalne motywy czy raczej nowe podejście do danego tematu. Oczekuję jedynie odrobiny zaufania:) Jeśli chodzi o koszt to bardzo różnie, zależy w jakim stylu, czy kolorowy czy czarny, małe tatuaże to najczęściej koszt 200/250 zł, przy dużych sesjach orientacyjnie 100/140 za godzinę. Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie. Na pierwszy tatuaż i każdy kolejny zapraszam - pogadać zobaczyć autorskie projekty i poszaleć:) ENG I have been working as a tattoo artist since 2018, previously I treated it as a hobby, I feel good in: skatch, dotwork, graphic tattoo, gray wash, whipshaiding, I like combinations of different styles, big bold works, body collages, a lot of ABSTRACTION :) Studio in which I currently work is Paradogsart in Jelenia Góra, Wojska Polskiego 27 Guest spots in - La Familia Tattoo Shop in Poznań - Półwiaska 27 I finished interior design / drawing In my free time I dance, act socially and dance again :) When creating new sketches, I am inspired by people whom I know and whom I meet something that interests me, nature. I don't have a specific topic, I usually act as a bitcoin excavator :) - that is, it solves graphic problems. I talk, feel and translate the vision of a warrior (interested in decorating the body) on the skin. I am open to artistic experiments, I try something new, some unique motives or rather a new approach to a given topic. I expect only a bit of trust :) When it comes to costs, it varies a lot, it depends on what style, whether colored or black, small tattoos usually cost 200/250 PLN, for large sessions, approximately 100/140 per hour. Each project is priced individually. For the first tattoo and each subsequent one I invite you - talk to see your own designs and go crazy :)

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo