Tattoo-Portfolio von Marta Szumigaj bei INKsearch
Marta Szumigaj artist avatar
Marta Szumigaj

Tattoo Artist

Łódź, Poland

Spricht folgende Sprachen

PolishEnglish

Über den Benutzer

Marta Szumigaj tatuażem zajmuje się już od 7 lat, co wskazuje na to, że na pewno ma spore doświadczenie. Jej prace są artystyczne, czasem wykorzystuje elementy związane ze sztuką klasyczną. Poza tym style, w których czuje się najpewniej, to japońska akwarela, co widać w pracach z motywem kwitnącej wiśni, czy charakterystycznego dla kultury dalekiego wschodu motywu żurawia, ale też lubuje się w mikrorealiźmie, gdzie w pracach dostrzec można często portrety ukochanych psiaków oraz szczegółowe obrazy kwiatów. ENG Marta Szumigaj has been tattooing for 7 years, which indicates that she certainly has a lot of experience. Her works are artistic, sometimes she uses elements related to classical art. In addition, the styles in which he feels most likely are Japanese watercolor, which can be seen in the works with the blossoming cherry motif, or the crane motif characteristic for the Far East culture, but he also enjoys micro-realism, where the portraits of beloved pooches and detailed images of flowers.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Dieses Benutzerkonto enthält noch keine Inhalte