Tattoo-Portfolio von Jacek Yacko Borowski bei INKsearch
Jacek Yacko Borowski artist avatar
Jacek Yacko Borowski

Tattoo Artist

Lubin, Poland

Spricht folgende Sprachen

Polish

Über den Benutzer

Owner of Sweet Chili Tattoo Studio Tatuażem zajmuje się od 2010 roku. Zaczynał w Anglii, gdzie nabrał doświadczenia potrzebnego do dalszego rozwoju. Style, w których odnajduje się najlepiej to realistyka połączona z new school'em. Główną role gra u niego kolor. W swojej pracy ceni sobie wyzwania, oraz elastyczność klienta, by móc razem uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. ENG Yacko has been tattooing since 2010. He started in England, where he gained experience needed for further development. Styles in which he finds himself best are realism combined with new school. Color plays the main role in Yacko's art. In his work, he values ​​the challenges and flexibility of the client, to be able to get the best end result together.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Dieses Benutzerkonto enthält noch keine Inhalte