Tattoo-Portfolio von Bazgram Sobie bei INKsearch
Bazgram Sobie artist avatar
Bazgram Sobie

Tattoo Artist

in

Katowice, Poland

Über den Benutzer

Na co dzień zajmuje się pracą twórczą na ciałach Pięknych Ludzi, którzy doceniają jej bazgrołki. Nigdy się nie nudzi, więc działa też z plakatem, tkaniną, czy ceramiką. Swoją miłość do zwierząt, natury oraz morza spełnia w wielu wolnych chwilach. Czerpie z podróży i eksploracji przyrody, która jest dla niej niewyczerpanym źródłem inspiracji i spokoju, a dla Was miłych, dzikich wzorków. Jej spirit animal to oczywiście tygrys, ale najbardziej kocha wieloryby, mroźne kraje i cienką picke. ENG On a daily basis, she deals with creative work on the bodies of Beautiful People who appreciate her scribbles. It never gets boring, so it also works with posters, fabrics and ceramics. He fulfills his love for animals, nature and the sea in many free time. She draws from travel and exploration of nature, which is an inexhaustible source of inspiration and peace for her, and for you nice, wild patterns. Her spirit animal is of course a tiger, but she loves whales, frosty countries and thin pizza the most.

undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo
undefined inksearch tattoo

Dieses Benutzerkonto enthält noch keine Inhalte